Resultaten van eerdere Lions Request acties.

Tot nog toe zijn er vijf Lions Request acties geweest. 2015 was ons eerste lustrum.
We zijn begonnen in 2011. Omdat deze actie succesvol was hebben we besloten om hiermee door te gaan.
Op de onderliggende pagina's kunt u een korte terugblik lezen van deze acties.

In 2015 was het doel: Orange Babies
In 2014 was het doel: Koelwagen voor Voedselbank Zevenaar-Rijnwaarden
In 2013 was het doel: Bouw van vier klaslokalen
In 2012 was het doel: Kinderen mee laten doen op en rond school
In 2011 was het doel: Bouw twee schoollokalen